Que hàn

Dây hàn

Thuốc hàn – Sứ lót

Đá cắt – Đá mài CN

Vật tư thiết bị hàn – cắt

Sơn công nghiệp

thông tin liên hệ
Mr.Nguyên
CSKH - 0906.144.183

Mr.Phong
Giám Đốc - 0912.402.743

Thuốc hàn

Thuốc hàn CM-143
Thuốc hàn CM-143
Thuốc hàn CM-185
Thuốc hàn CM-185
Thuốc hàn CM-600
Thuốc hàn CM-600
Thuốc hàn VD-431
Thuốc hàn VD-431